Dexamethason bijwerkingen

Dexamethason kan zorgen voor bijwerkingen die de gezondheid kunnen beïnvloeden. In de meeste gevallen ontstaan er niet of nauwelijks bijwerkingen, maar alle bijwerkingen zouden kunnen ontstaan. Hieronder een overzicht.

Dexamethason bijwerkingen – regelmatig

Maag- en darmklachten: Hieronder vallen buikpijn, diarree en maagkramp. Het kan helpen om de tabletten dexamethason samen met wat voedsel in te nemen.
Verminderde afweer: Bijnierschorshormonen zoals het synthetische dexamethason remmen het immuunsysteem. Naast de positieve effecten, kan dit er ook toe leiden dat micro-organismen meer kans krijgen om een infectie te veroorzaken.
Toename eetlust en gewicht
Vochtophoping: Vooral in het gezicht en de onderbenen, alleen bij langdurig gebruik.

Dexamethason bijwerkingen – soms

Ontregeling bloedsuikerspiegel: Symptomen die lijken op diabetes, zoals een verstoorde bloedsuikerspiegel, urine rijk aan suiker (met als gevolg in sommige gevallen kristalvorming urinewegen) en een verminderde bloedstolling.
Dunne en zwakke huid: Bij langer gebruik
Slecht slapen: Neem de tabletten eerder op de dag als dit mogelijk is (in overleg met uw arts).
Hoge bloeddruk
Stemmingswisselingen
Verminderde werking bijnierschors: Omdat dexamethason lijkt op de lichaamseigen hormonen uit de bijnierschors, kan het lichaam “denken” dat het al voldoende hormonen produceert en stopt het hiermee. Normaal gesproken herstelt dit vanzelf wanneer er (geleidelijk) wordt gestopt met dexamethason.

Dexamethason bijwerkingen – zelden

Osteoporose: Oftewel botontkalking. Dit komt niet vaak voor en enkel bij langdurig gebruik.
Troebeling van de ooglens (staar)Verhoogde oogbaldruk: Enkel bij een gevoeligheid voor een hoge oogbaldruk. – Verminderde groei kinderen: Bij langdurige gebruik en vaak een vrij hoge dosis. – Spierzwakte in de bovenbenen: Dit kan voorkomen worden door regelmatig stukken te gaan wandelen of te sporten, waarbij de bovenbenen gebruikt worden.